«Er arbeidsmiljøet godt, er livet godt!»

 «Økt trivsel gir økt effektivitet»

Jeg brenner for det å jobbe med å få et best mulig arbeidsmiljø.

Jeg tilbyr arbeidsmiljøcoaching til team i bedrifter som forebyggende tiltak, eller for å bedre arbeidsmiljøet.

Hvert individ er like viktig og delaktig i et godt arbeidsmiljø. Har man et godt arbeidsmiljø, gleder man seg til å gå på jobb.

Dersom alle bedrifter hadde hatt fokus på å få et best mulig arbeidsmiljø, ville vi garantert sett:

  • Lavere Sykefravær

  • Økt effektivitet

  • Økt salg

  • Økte omsetningstall

  • Mindre utskiftning i arbeidsstokken

 

Derfor har jeg utarbeidet et eget opplegg som tar sikte på å bevisstgjøre og ansvarligjøre hver enkelt, slik at aller jobber for å få et best mulig arbeidsmiljø fra bunnlinje til topplinje i organisasjonen.

Jeg tilbyr teamsamling 5 kvelder à 3 timer pr kveld med oppfølging. Enkle refleksjonsoppgaver mellom samlingene

Pris: 1000 kr timen.