Coaching/samtaleveiledning

«Hver og en har svarene i sitt indre»

Jeg elsker å jobbe med mennesker, og hjelpe de til å bli den beste utgaven av seg selv.

Jeg tilbyr intuitiv coaching og samtaleveiledning, som har som hensikt å frigjøre og utvikle menneskers potensiale. Ved å stille de riktige spørsmålene kan jeg hjelpe deg til å hente ut ditt indre potensiale. Jeg bruker spørsmålsteknikker som får frem svarene fra ditt indre.

Det er du som har svarene på hva som er best for deg. Vi fokuserer på løsninger, muligheter og mål, slik at du kan hente fram dine indre ressurser og bli den beste utgaven av deg selv.

Det dreier seg om å få det beste ut av mennesker, så de kan få det beste ut av «seg selv»

 

Coaching er nyttig for å:

  • Sortere i tankekaos

  • Øke selvfølelse

  • Bli mer bevisst

  • Skape gode relasjoner

  • Oppnå god helse, glede og velvære

  • Bli mer målrettet, fleksibel og levende

  • Bli bedre kjent med sitt indre univers

I februar 2005 begynte jeg på min NLP coachingutdannelse ved Cani Coachingskole i Oslo. Her var jeg og med som kursassistent etter endt utdanning i 2006.

I september 2007 begynte jeg på prestasjonscoachingstudiet ved Universitetet i Agder/Norsk Senter for Prestasjonscoaching. Dette studiet hadde fokus på coaching på individ, relasjoner og team.

Jeg har erfart at å kombinere coaching/samtaleveiledning med reikibehandlinger gir en gunstig effekt for mange mennesker. Reiki demper tankestress og gir indre ro og klarhet, slik at det blir lettere å svare på spørsmålene og få tilgang til svarene i sitt indre.

 

Priser: 1 time Coaching/Samtaleveiledning kr 700,-

Timer avbestilt mindre enn 24 timer i forveien vil bli belastet